POMAGAMY

cudzoziemcy

Cudzoziemcy przedewszystkim potrzebują dostępu do informacji, nauki polskiego oraz mieszkać. Powszechny dostęp do informacji sprawi, że imigranci oraz uchodźcy będą podejmować właściwe działania, nie  [...]