cudzoziemcy

Cudzoziemcy przedewszystkim potrzebują dostępu do informacji, nauki polskiego oraz mieszkać.
 
Powszechny dostęp do informacji sprawi, że imigranci oraz uchodźcy będą podejmować właściwe działania, nie będą skazani na mozliwe wykluczenie oraz dyskryminacje, biedę oraz łamanie ich praw.
 
Wielu tym ludziom towarzyszy poczucie niepewności oraz zagubienia nawet w załatwianiu najprostrzych spraw jak choćby wynajem mieszkania, korzystanie z usług urzędów pracy czy placówek medycznych.
 
Znajomość języka polskiego jest konieczna do uzyskania samodzielności, do dobrego funkcjonowania czy to w społeczności czy na rynku pracy.
 
Dzieki naszej fundacji oraz naszych wolontariuszy jestesmy w stanie zorganizować podstawowe kursy języka polskiego, ale zapotrzebowanie na pomoc jest większe. Pomóż nam zapobiec wykluczeniu i dyskryminacji osobom, które przypyły do Polski aby rozpocząć nowe życie.