dialog

"PEACE IS ONLY THE TIME BETWEEN THE WARS"

 

continents-1055960_1920

O, ludzie! Zaprawdę, stworzyliśmy was z (pary) mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was plemionami i rodzinami, byście się nawzajem znali. Zaiste, najszlachetniejszym spośród was jest u Boga ten, który jest nalepszy pod względem pobożności, prawości i bogobojności. Oto Bóg jest jest Wszechwiędzący, Wszystkiego Świadom” (49:13)

Powyższy werset jest dowodem na to, że boskim celem było stworzenie różnorodności na świecie po to, aby ludzie mogli wzajemnie się poznawać, uczyć od siebie oraz podtrzymywać wzajemną jedność i zgodę. Zamiarem Boga było zachęcenie ludzkości do poznawania się, a co za tym idzie do wzajemnych kontaktów, edukacji, przekazywania informacji, uczenia się inności i szacunku do niej.  Tworząc ludzi i ich rasy z dwojga ludzi – Adama i Ewy – Bóg sprawił, że to wspólne pochodzenie łączy i umacnia wszelkie więzi międzyludzkie. Prorok Muhammad, jak zostało zrelacjonowane w jednym z hadisów qudsi, powiedział:

O moi słudzy, zabroniłem sobie ucisku i zabroniłem go wam, zatem nie uciskajcie się wzajemnie” (przekazany przez Muslima)

Dlatego wzajemnie poznawanie się, a nie skłócenie powinno stanowić podstawę stosunków międzyludzkich. Wiemy z Koranu, że Bóg, gdyby chciał, mógłby stworzyć wszystkich ludzi takich samych – z tą samą religią, kulturą, kolorem skóry czy innymi specyficznymi cechami. Stworzył nas jednak różnych i w tym tkwi piękno Jego stworzenia, a dla ludzi jest to także swego rodzaju test – czy będą potrafili odnaleźć się w tej różnonodności, wzajemnie szanować i żyć w harmonii. Niemniej jednak, nawet negatywne doświadczenia nie powinny doprowadzać do odrzucenia współpracy i wspólnego budowania oraz rozwoju na rzecz cywilizacji ludzkiej. Każda więź, która umocni i ugruntuje wzajemne poznawanie oraz pokonywanie przeszkód jest warta podjęcia, a więc należy ją umacniać oraz wykorzystywać jej właściwości.

Dlatego też jednym z najważniejszych celów działalności Fundacji Dar al Arqam jest podjęcie dialogu międzyreligijnego i społecznego. W związku z powyższym Fundacja jest otwarta dla wszystkich chętnych reprezentujących różne środowiska religijne i mniejszościowe, które zechcą podjąć z nami współpracę. Uczestnicząc w imprezach kulturalno-artystycznych organizowanych dla lokalnej społeczności, będziemy mieli okazję podjąć współdziałanie, zmierzyć się z przeciwnościami, zburzyć istniejące stereotypy i uprzedzenia. Jak powiedziała Helen Keller : „Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo”.

Co więcej, naszym celem jest również wsparcie i pielęgnowanie braterstwa wśród społeczności muzułmańskiej, a w szczególności zainteresowanie się sprawami kobiet. Wspólna wiara obliguje muzułmanów do mądrej solidarności – wzajemnego wspierania się w obronie prawdy, przeciwko agresywnym atakom oraz w obronie pokrzywdzonych. Prorok Muhammad (sws) powiedział: „Wierny w stosunku do wiernego jest jak budowla, której każda część wspiera pozostałe części” (Al Bukhari).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI I PODJĘCIA WYSIŁKU NA DRODZE BUDOWANIA WZAJEMNEGO SZACUNKU ORAZ USTANAWIANIA POZYTYWNYCH RELACJI SPOŁECZNYCH!