dla dzieci

pomoc-dzieci

Wśród praw jakie należą się dzieciom jest przedewszystkim prawo do ochrony życia, troski o ich sprawy, zapewnienie odpowiedniego wychowania, wypełnienia ich potrzeb: jedzenie, picie, odzież i mieszkanie. Dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie oraz kochane. Jest to obowiązek zarówno rodziców jak i całej Społeczności Muzułmańskiej. To również i na nas jako społeczeństwie spoczywa odpowiedzialnośc aby, żadnemu dziecku niczego nie brakowało. Dzieci to przyszłe społeczeństwo dlatego tak ważne jest aby otrzymały wszystkie należne im prawa.
 
Przeto sieroty - nie uciskaj! (93:9)
 
Islam naucza, aby majątki sierot były chronione. Allah mówi: Zbliżajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni; zanim ona dojdzie do wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania, ponieważ o zobowiązanie zapytają. (17:34)

Skoro wspomnieliśmy o trosce, jaką islam otacza dzieci to należy przy tym w skrócie omówić stosunek islamu do sierot. Brak rodziców może negatywnie wpływać na psychikę dziecka i powoduje zejście na złą drogę. Pogorszyć sytuację może społeczeństwo pozbawione współczucia, które nie przestrzega praw sierot ani też nie wypełnia swoich obowiązków względem tych dzieci.
Islam bardzo zwraca uwagę na los tych dzieci, zarówno dziewczynek jak i chłopców. Troska oraz opieka nad nimi spoczywa na najblizszej rodzinie. W przypadku jej braku, obowiązek ten spoczywa na społeczeństwie. A WIĘC NA NASZ !

Islam surowo potępia tych, którzy przywłaszczają sobie majątki sierot, bo Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

"Zaprawdę, ci, którzy zjadają dobra sierot, popełniając niesprawiedliwość, zjadają to, co w ich trzewiach będzie ogniem; i będą wystawieni na ogień płonący. " (Qur'an 4:10)
Prorok Muhammad (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

"Bardzo przestrzegam przed marnotrawieniem prawa dwóch słabych - sieroty i kobiety." (Al-Mustadrek, Hadis Nr.211)
Z powyższego hadisu wynika, że ludziom, którzy nie przestrzegają praw kobiet i sierot i krzywdzą ich, towarzyszyć będzie wstyd i ciążyć na nich grzech. Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) ostrzega przed uciskiem sierot.
Sunna zachęca do opiekowania się sierotami i do dobrego ich traktowania. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

"Ja i osoba, która opiekuje się sierotą i zaopatruje ją, będziemy w Raju tak: Tu Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) pokazując trzymał razem palec wskazujący z palcem środkowym." (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 4998)

W innym hadisie czytamy:

"Kto głaszcze głowę sieroty dla zadowolenia Allaha, za każdy włos dotknięty jego ręką będzie miał wynagrodzenie..." (Mesned Imam Ahmed, Hadis Nr.22207)
"Za dobro uczynione każdej żywej istocie jest naznaczone wynagrodzenie." (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 2334)
Islam dba o prawidłowy rozwój dzieci, które zostały pozbawione rodziców, tak aby w przyszłości stały się obywatelami spełniajacymi swoje obowiązki.

Pomóż nam pomóc tym dzieciom !