HADITH

Dosłowne znaczenie : arabskie słowo hadith (pol.hadis) oznacza sprawozdanie,relację lub rozmowę. Hadis jest dialogiem który może być krótki lub szczegółowy. Ahaadith jest liczbą mnogą hadisu. Haadith i Qadeem-Hadis w arabskim jest używany jako przeciwieństwo do Qadeem.
Qadeem oznacza coś bez początku co oznacza nic innego jak Allah SWT.
Przeciwieństwem qadeemu jest hadis który oznacza coś z początkiem.Innymi słowy oznacza to ''stworzony (Makhlooq).
Według tego znaczenia,Koran jest słowem Allaha,stąd jest to Qadeem,natomiast Hadis oznacza że słowo powstało z ust Proroka i jego akcji,zapisanych zwanych właśnie jako hadisy.

W technicznym znaczeniu słowo ' Hadis ' oznacza relację słów i poczynań pochwalających lub nieprzychylnych przez Proroka Muhammada SWT.Cokolwiek Prorok zrobił lub powiedział stanowi hadis.Jeśli ktoś powiedział lub zrobił coś w obecności Proroka i On pochwalił lub zdezaprobował te słowa lub uczynki,to również wchodzi w definicję hadisu.

Słowo Sunna jest używane jako synonim słowa Hadis ale zazwyczaj słowo sunna jest używane podczas relacjonowania uczynków Proroka SWT podczas gdy słowo hadis używane jest podczas relacjonowania wypowiedzi Muhammada SWT.