HAJJ

Zapytano raz Proroka (pokój z nim): ‘Jaki jest najlepszy uczynek?’ On odpowiedział: „Wiara w Boga i Jego Wysłannika”. Zapytano go wtedy: ‘Co potem?’. Odrzekł: „Walka na drodze Boga”. Znów zapytano: ‘Co potem?’. Odpowiedział: „Hadżdż, która jest wykonana prawidłowo i zostaje przyjęta przez Boga”. (sahih Al-Bukhari i Muslim)

Co oznacza ‘hajj’ (czyt. hadżdż)?

Termin hadżdż oznacza pielgrzymkę do Mekki. Odbycie jej przynajmniej raz w życiu jest obowiązkiem każdego wyznawcy islamu (o ile posiada on środki na jego zrealizowanie). Obrzędy związane z pielgrzymką rozpoczynają się w pierwszej części miesiąca Dhu-l-hijjah (czyt. Dhu-l-hidżdża), który jest ostatnim miesiącem kalendarza muzułmańskiego). W 9 dniu tego miesiąca pielgrzymi zbierają się na wzgórzu Arafat, gdzie składają modlitwy i prośby do Boga. Kolejny dzień jest dniem Eid Al-Adha czyli świętem Ofiarowania, składa się wtedy ofiary ze zwierząt na pamiątkę ofiary złożonej przez proroka Abrahama. Po złożeniu ofiar pielgrzymi udają się do Mekki, aby siedmiokrotnie okrążyć Kaabę (tawaf).

Dlaczego wykonujemy ‘hajj’?

Ponieważ jest to jeden z obowiązków muzułmanina, to po pierwsze. Poprzez pielgrzymkę oczyszczamy się wewnętrznie, staramy się być lepszymi ludźmi, dziękujemy Bogu za opiekę, zdrowie i wszelkie inne błogosławieństwa. W czasie hadżdżu mamy możliwość modlić się w świętym miejscu, zobaczyć na własne oczy Kaabę (pierwszą świątynię Boga Jedynego), w kierunku której odmawiamy codzienne modlitwy, odwiedzić ziemię po której chodził prorok Abraham i jego pierwszy syn Ismael, na której prorok Muhammad otrzymał objawienie, mamy możliwość poznać braci i siostry z całego świata, doświadczyć uniwersalizmu islamu. Hadżdż przynosi pielgrzymom wiele korzyści, m.in. głoszenie jedności Boga, wzajemne poznanie muzułmanów czy uczenie się zasad islamu.

Prawidłowe przygotowanie i wykonanie pielgrzymki związane jest z wieloma rytuałami, które wierny powinien wykonać tuż przed przystąpieniem i w czasie trwania pielgrzymki. Planujemy wkrótce rozpocząć praktyczny kurs dla wszystkich zainteresowanych muzułmanów i muzułmanek, którzy chcą przed wykonaniem, inshaAllah, tego pięknego obowiązku, poznać dokładnie wszelkie szczegóły i elementy składające się na pielgrzymkę i jej prawidłowe wykonanie. Kursanci dowiedzą się, co oznaczają poszczególne terminy, jak należy się przygotować do podróży, co ze sobą zabrać, jak wyglądają etapy pielgrzymki i co symbolizują. Wszystko to każdy wierny powinien wiedzieć. Szczegóły już niebawem.