Koran

 

quran

KORAN
Muzułmanie wierzą, że Allah zsyłał Święte Księgi wybranym przez siebie wysłannikom, aby przekazywali oni ich treść ludziom. Księgi te zawierają słowa Boga. Wśród nich są:

1. Zwoje Abrahama
2. Tora przekazana Mojżeszowi
3. Psalmy Dawida
4. Ewangelia Jezusa
5. Koran objawiony Muhammadowi

Koran jako ostatnia Księga Objawiona potwierdza prawdę zawartą we wcześniejszych Księgach oraz je zastępuje.

Allah (swt) mówi: "Zesłaliśmy ci (o, Wysłanniku) Księgę z prawdą (uosabiającą prawdę, w której nie ma żadnego fałszu) potwierdzającą (Boskie autorstwo i prawdy wciąż zawarte w tym), co z Księgi zostało objawione przed nią i ją  strzegącą" [Koran, 5:48]

Bóg objawił Koran w języku arabskim i obiecał, że uchroni go od ludzkich zmian i modyfikacji, którym poddane zostały wcześniejsze Księgi. Koran to słowa Boga, które objawił On Prorokowi Muhammadowi poprzez anioła Gabriela. Koran jest dla muzułmanów księgą wyjątkową, stanowi ich przewodnik po tym świecie i towarzyszy wiernemu każdego dnia, chociażby w trakcie codziennych modlitw. Obowiązkiem bogobojnego muzułmanina jest czytać Koran, uczyć się jego wersetów na pamięć, recytować go i zastanawiać się nad znaczeniem boskich słów, które zawiera. Myślący muzułmanin będzie zastanawiał się nad jego wskazówkami, jego mądrymi stwierdzeniami i wyciągnie nauki z zawartych w nim historii. Koran jest niejako odzwierciedleniem sposobu życia religijnego muzułmanina, który podąża za jego wzkazówkami.

Kiedy zapytano Aiszę (niech Bóg będzie z niej zadowolony) o charakter Proroka Muhammada, odpowiedziała ona: „Jego charakterem był Koran” (Muslim).

Prorok był ucieleśnieniem koranicznych zaleceń we wszystkim co mówił i co robił na co dzień i dlatego stanowi on doskonały przykład do naśladowania, jak głosi Koran: „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina” (sura al-Ahzab, 33:21)