kurs przedmałżeński

ISLAM A PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

W islamie istnieje wiele rodzajów tego, co nazwalibyśmy tzw. ‘prawdziwym’ uczuciem. Prawdziwą miłością określimy związek pobożnego muzułmanina z Bogiem, będzie nią także oddanie i przywiązanie wiernego do Proroka Muhammada (pokój z nim) i w końcu będzie nią ta, która łączy muzułmankę i muzułmanina w ich małżeństwie czyli nikah. Dla kobiety i mężczyzny prawdziwa miłość zaczyna się od nikah.

Jako pierwsza organizacja w Polsce  opracowaliśmy i planujemy w niedługim czasie  , In sh'allah wprowadzić w społeczności Muzułmańskiej   dla wszystkich osób planujących zawrzeć związek małżeński w ISLAMIE  Kurs Przedmałżeński .   

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI TELEFONICZNIE LUB EMAILOWO. 

TO, CO KAŻDA DZIEWCZYNA POWINNA WIEDZIEĆ PRZED ZAWARCIEM NIKAH

Nikah jest w zasadzie umową społeczną, a podpisanie jej najpierw przez kobietę jest spowodowane zawartym w owym kontrakcie wolnym miejscem na wyszczególnienie wszelkich dodatkowych warunków jakie przyszła żona, zgodnie z prawem, chce zawrzeć, a mężczyzna musi się na nie zgodzić. Klauzula ta jest dodatkiem, w której kobieta może zapisać sobie to, co chce - na przykład warunki rozwodu, otrzymywanie od męża wynagrodzenia, zasady dotyczące jej pracy w domu i poza domem i inne własne wymagania oraz zobowiązania.
W chwili zawierania małżeństwa pomiędzy Fatimą a Alim (niech Bóg będzie z nich zadowolony), sam Prorok Muhammad dodał do kontraktu zapis, który mówił, że za życia jego córki Fatimy, Ali nie może ożenić się ponownie. Ten przykład pokazuje jak zasada ta jest praktyczna i zabezpiecza prawa kobiet. Kobieta często może nie wiedzieć lub nie być o tym powiadomiona, a przecież jest to jej niezbite prawo dane od samego Boga i powinna z niego korzystać.
Inne warunki, które kobieta może zawrzeć w kontrakcie małżeńskim to:

1. Jeśli kobieta pracuje zawodowo, pieniądze, które zarabia należą wyłacznie do niej. Jej mąż nie może ich wziąć ani o nie poprosić. Są one własnością kobiety, która może je wydawać wyłącznie na siebie.

2. Mąż jest zobowiązany dawać żonie na jej własne potrzeby dodatkowe pieniądze oprócz tych, które są przeznaczane na bieżące wydatki.

3. Jeśli kobieta karmi dziecko piersią ma prawo żądać od męża zapłaty za to, a on nie może jej odmówić. Jest to jej prawo.

4. Zgoda na współżycie seksualne oraz jego warunki również są prawem kobiety. Jeśli odmawia i zostaje zmuszona przez męża do kontaktu seksualnego, jest to postrzegane jako gwałt i podlega prawu sądowemu.

5. Żona nie ma obowiązku przekazywać mężowi w drodze dziedziczenia swojego majątku ani też mąż nie może jej zmusić, aby zapisała mu coś w testamencie.

6. Zgodnie z islamem, koszty ślubu należą do obowiązków mężczyzny – nie do kobiety, jej rodziny czy nawet rodziny przyszłego męża, ale do niego samego. Organizuje on ślub na miarę

swoich możliwości finansowych.
7. Kobieta nie wnosi tzw. posagu i może ona zaskarżyć rodzinę, która wymaga od niej wniesienia do małżeństwa określonych sum pieniędzy czy majątku.

To są tylko niektóre z praw, jakie posiadają kobiety.

wedding-rings-251590_1920

strona w opracowaniu