poezja

„W jasnym wypowiadaniu się jest czar, w niektórej poezji mądrość”
„Poezja to słowa autora, jeżeli są zgodne z prawdą, jest w nich dobro;
jeżeli nie są zgodne, dobra w nich nie ma”

Według hadisów tak Prorok Muhammad odpowiadał tym, którzy nienawidzili poezji. Mimo to Arabowie nie zerwali z dziedzictwem poetyckim wraz z pojawieniem się islamu. Z historii wiemy, że Arabowie są narodem, którego główną produkcją są słowa, a poezja i w ogóle sztuka posługiwania się słowem w społecznym i politycznym życiu Arabów, zawsze zajmowała wyraźne miejsce. Używana była w walce Proroka (pokój z nim) z Kurajszytami jako środek głoszenia i rozpowszechniania jego posłannictwa oraz szkalowania wrogów.

Znane są nam poezje wychwalające Proroka Muhammada, niektóre hadisy przedstawiają go jako lubiącego poezję i rozróżniającego dobre wiersze od złych. Towarzysze Proroka brali poezję w obronę, która była odpowiedzią na ataki gorliwych muzułmanów odrzucających wszystko poza Koranem i sunną. Przyczynili się w ten sposób do przywrócenia poezji ważnej roli, a dynastia Umajjadów nadała jej rangę taką, jaką miała przed islamem.

Mając w myślach słowa Proroka ‘w niektórej poezji jest mądrość’ zamierzamy również kontynuować arabską tradycję, która po mistrzowsku włada słowem. Zapraszamy na zajecia z poezji, skierowane przede wszystkim do dzieci, ktore już od najmłodszych lat będą miały możliwość zetknięcia się z wirtuozerią i kunsztem poezji arabskiej, traktującej o miłości i wysławianiu Boga. Poprzez kontakt z poezją dzieci nauczą się Go kochać, myśleć o Nim, czuć Jego obecność w swoim codziennym życiu, a także spróbować własnych sił twórczych, których efekty przedstawione zostaną, insha Allah, na konkursach poetyckich.

Część zajęć poprowadzi Andrzej Saramowicz – znawca i wielbiciel poezji Rumiego.

Istnieje możliwość otworzenia podobnych zajęć dla dorosłych.

Zainteresowanych Zapraszamy.