rodziny

Rodzina, która jest podstawową jednostką cywilizacji, teraz się rozpada. System rodzinny islamu stawia prawa męża, żony, dzieci i krewnych w doskonałej równowadze. Prowadzi to do bezinteresownego zachowania, wspaniałomyślności i miłości w ramach dobrze zorganizowanego systemu rodzinnego. Spokój i bezpieczeństwo oferowane przez stabilną jednostkę rodzinną mają wielką wartość i są postrzegane jako niezbędne dla rozwoju duchowego jej członków. Istnienie dużych rodzin i troska o dzieci zapewnia harmonijny porządek społeczny.

Jeśli tak ważna grupa społeczna jaką tworzy rodzina znajdą się w potrzebie to na całej Ummie ciązy obowiązej na poprawie sytuacji bytowej jej członków.