samotne matki

Kobieta w islamie, zajmuje bardzo wysoką oraz szlachetną pozycję. Wpływ, jaki wywiera na życie każdego muzułmanina jest przeogromny - to właśnie kobiety są naszymi pierwszymi nauczycielkami, uczestniczącymi w tworzeniu społeczności muzułmańskiej, po warunkiem, przestrzegania nauk Księgi Allaha oraz sunny Proroka sallallaahu 'alayhi wa sallam, albowiem, jedynie postępowanie zgodnie z zasadami Koranu oraz sunny gwarantuje każdemu muzułmaninowi, mężczyźnie i kobiecie unikanie błędów oraz podążanie właściwą drogą w życiu. 

 

Pamiętajmy, że to kobiety obarczone zostały ogromną odpowiedzialnością i ciężarem pokonywania niezliczonych trudności w życiu, trudności, którym mężczyzna nie jest w stanie podołać. Dlatego też jedynym z najważniejszych naszych obowiązków jest okazanie wdzięczności i szacunku matkom, poprzez łagodne i dobre ich traktowanie. 

Obowiązkiem kazdego mężczyzny jest utrzymywanie dzieci oraz żony. Co jednek jeśli jego zabraknie ? Co się stanie, kiedy kobieta w jednej chwili może stracić swojego najlepszego przyjaciela oraz partnera ?
 
My, jako społecznośc muzułmańska nie możemy dopuscić aby tak ważny organ naszej ummy jakim jest kobieta borykała się z jakimikolwiek trudnosciami.

Pamiętaj słowa Proroka Muhammada: "Bardzo przestrzegam przed marnotrawieniem prawa dwóch słabych - sieroty i kobiety." (Al-Mustadrek, Hadis Nr.211)
 
Proszę Allaha o pomoc i wsparcie dla tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy i z których jest zadowolony. Niech modlitwy i pokój panują nad naszym prorokiem Muhammadem, nad jego rodziną.