Sunna

Nie ma piekniejszego sposobu by zrozumieć Koran lepiej,jak tylko w połączeniu z interpretacją jakiej dostarcza Sunna-nauka Muhammada (PzN) -wzoru muzułmanina ''Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór'' Koran 33:21.Sunna i Koran uzupełniają się nawzajem. -Koran 4:65,Koran 33:36,Koran 59:7.Kto ignoruje sunnę,jest daleki od boskich nauk przekazywanych przez połańca Boga. Prorok Muhammad (PzN) powiedział: 'Zostawiam po sobie dwie rzeczy. Nie zboczycie z drogi prostej dopóki będziecie się ich mocno trzymać:to Koran i moja sunna''.Nalepszą mową jest mowa Allaha (SWT) czyli Koran zaś najlepszą wskazówką jest wskazówka Muhammada (PzN) Koran 5:67.

Aisha mówi : Ktokolwiek mówi,że Muhammad (PzN) ukrył coś co nakazano mu przekazać jest to wielkie oszczerstwo przeciwko Allahowi.''.Sunna pomaga zrozumieć Koran,Prorok określił dokładnie istotę wersetów np.w sprawie obcinania rąk złodziejowi/złodziejce (sunna wyjaśnia,że chodzi o kradzież czegoś równego wartości jednej czwartej części dinara)''Nie ma ucinania ręki chyba,że ukradziona rzecz jest równa jednej czwartej części dinara lub więcej''-Prorok Muhammad (PzN). Mimo,że zgodnie z doktryną islamu Muhammad (PzN) nie posiada atrybutów Boskich ani nadludzkiej natury,jest on przekazicielem Boskiego Objawienia i Bożym Posłańcem,poprzez którego Bóg naucza ludzi prawdziwej religii i wskazuje im właściwy sposób postępowania,co potwierdzają podane poniżej wersety koraniczne: 4:59,59:7,3:31-32,33:36,3:31,4:80,33:21.

Tak więc postępowanie za Sunną jest posłuszeństwem wobec Proroka które z kolei-jak mówi jeden z powyższych wersetów (4:80)-stanowi wyraz posłuszeństwa wobec Boga co jawi się istotą samego islamu (ar.islam-podporządkowanie się,posłuszeństwo,poddanie się).Natomiast sprzeciwienie się Sunnie to wyraz nieposłuszeństwa wobec Boga i jego nakazów.