sztuka

Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: „Allah jest piękny i kocha piękno” (Muslim)

Ta i inne wypowiedzi Proroka były impulsem dla muzułmanów do upiększania siebie, swoich miejsc kultu, domów, a nawet artykułów codziennego użytku. W sztuce islamu nacisk kładzie się na wyszukaną ornamentykę roślinną i geometryczną.

Ma ona tym samym łatwo rozpoznawalne cechy i raczej trudno ją pomylić z jakąkolwiek inną. Mimo, że często nazwiska twórców najwspanialszych dzieł sztuki islamskiej nie zachowały się, to ich prace stały się niejako modelami dla innych artystów i rzemieślników, którzy w swojej twórczości wzorowali się na mistrzowskich dziełach. Cechą rozpoznawalną sztuki muzułmańskiej jest dekorowanie powierzchni wzorami złożonymi z geometrycznych oraz roślinnych elementów (arabeska), tworzących wrażenie nieskończonych powtórzeń, co miało pobudzić wiernych do kontemplacji nieskończonej natury Boga.

Tego rodzaju sztuka rozwinęła się na szeroką skalę przede wszystkim ze względu na przestrzeganie religijnego zakazu przedstawiania postaci żywych – ludzi i zwierząt, co mogłoby prowadzić do otoczenia ich kultem. Dzięki temu sztuka islamska opracowała unikalny charakter, wykorzystując w swych dziełach szereg innych form – wzory geometryczne, arabeska, kwiaty, kaligrafia – które nierzadko łączą się ze sobą i przeplatają, wskazując i podkreślając harmonię i równowagę świata stworzonego przez Jedynego Boga.

Sztuka muzułmańska ma piękną i długą historię, którą również chcemy zainteresować, dlatego w niedalekiej przyszłości planujemy zajęcia związane z różnymi gatunkami sztuki islamu, poznawaniem wybitnych dzieł architektury i malarstwa, wyrobów rzemieślniczych i ceramicznych, a nawet biżuterii. Będą to zajęcia skierowane zarówno do dorosłych jak i dzieci. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły już niebawem.

من روائع الاعمال المغربية ودقة العمل

Posted by Nabil Al Akhras on 29 luty 2016