UMRAH

Co to jest umrah?
Terminem tym określamy tzw. mniejszą pielgrzymkę do Mekki, którą każdy muzułmanin/muzułmanka może odbyć w dowolnym momencie w ciągu całego roku, ale szczególnie zalecane jest jest wykonanie w czasie miesiąca Ramadan. Wówczas ma ona szczególną wartość, zgodnie ze słowami Proroka: „Umrah wykonana w miesiącu ramadan odpowiada hadżdż” (sahih Bukhari i Muslim). Dla tych, którzy mają możliwość ją wykonać jest ona obowiązkowa raz w życiu, a zalecane jest wykonanie jej wielokrotnie.

Pielgrzymi (podobnie jak w czasie hadżdżu) wykonują serię rytualnych czynności, symbolicznie pozwiązanych z życiem proroka Ibrahima (Abrahama) oraz jego żony Hagar (Hadżar).

Te akty to m.in.:

1. Wejście w stan czystości ihram, w czasie którym pielgrzymi porzucają wszelkiego rodzaju luksusy i ozdoby, ubierają jednakowe odzienie, ukazując w ten sposób swą całkowitą zależność od Boga. Uwalnia ich to także od wszelkich spraw i zajęć tego świata, które mogłyby odciągnąć ich uwagę od poświęcenia się swemu Panu i Stwórcy.

2. Wykonanie tawaf, który składa się z 7-krotnego, w przeciwnym niż wskazówki zegara, okrążenia Kaaby.

3. Wykonanie s’ai, czyli dość szybkiego, 7-krotnego marszu tam i z powrotem pomiędzy wzniesieniami Safa i Marwa. Stanowi to niejako rekonstrukcję wydarzenia związanego z usilnym poszukiwaniem przez Hagar wody dla swojego synka Ismaela.

4. Wykonanie halq lub taqsir, oznaczającego ogolenie włosów głowy, przy czym taqsir wiąże się z częściowym obcięciem włosów, natomiast halq to całkowite ogolenie głowy. Od kobiet wymagane jest obcięcie kosmyka włosów.