Życie

Żyjemy na tym świecie otoczeni różnymi ludźmi i rzeczami, ciągle coś dookoła nas się dzieje. Życie oferuje nam mnóstwo rozrywek oraz przyjemności. Jako muzułmanie wiemy, że możemy korzystać z różnych życiowych przyjemności, ale musimy zwrócić uwagę na to, by nie stały one w sprzeczności z islamem – religią która została nam dana od Allaha, oraz aby nie skupiać się wyłącznie na tym życiu i jego uciechach, lecz zawsze mieć w pamięci jaki jest cel naszego życia.

board-953153_1920Nie żyjemy po to, by się tylko i wyłącznie dobrze bawić. Żyjemy dla Allaha, naszego Stwórcy, dzięki któremu w ogóle istniejemy. Swoim życiem powinniśmy oddawać Mu cześć. To życie jest dla nas testem, który zadecyduje o tym jak będzie wyglądało nasze przyszłe. Nieraz komuś może się wydawać, że osoby nie podążające drogą islamu mają lepiej, nie muszą się stosować do różnych nakazów, nie muszą się ograniczać, mogą robić co chcą, korzystać z życia lepiej, mają na co dzień więcej przyjemności. Są beztroscy, żyją według własnych upodobań, robią to, przed czym bogobojny muzułmanin się powstrzymuje. Jednak pamiętajmy, że życie tu na Ziemi jest tylko krótką chwilką w porównaniu do życia wiecznego.
 
Wiedzcie, że życie tego świata jest tylko grą, rozrywką i próżną ozdobą…” Koran 57:20
 
 
Ale przedewszystkim należy pamiętać, że radość i satysfakcja z życia to umiejętność bycia wdzięcznym za to co się posiada. Alhamdulillah